Прах за пране

Амалина е компания, която подпомага живота в съзвучие с природните закони, създавайки екологосъобразни решения за целенасочено и пълноценно използване на природните ресурси в домакинството. Те произвеждат натуралните перилни и почистващи препарати в унисон с концепцията за природосъобразен начин на живот, целящ опазване както на човешкия организъм от заболявания и алергични реакции, така и на природата от замърсяване.

 

Качеството на натуралните продукти по нищо не отстъпва на това на химическите.

 

Продуктите се приготвят в цеха на Амалина.

 

 

Прах за пране
Производители
Подреди по