Изработка на карта У-син

Изработка на карта У-син

Китайската теория на Петте елемента (Петте стихии) и нейното прилагане

 

Преди около 5000 години в древен Китай и по територията на Индия се заражда т.нар. теория на Петте стихии. Тя се отнася като цяло към природните закони и нейните основни принципи на взаимодействие между всичко съществуващо. Теорията на Петте елемента се използва и за обясняване на отношенията между човека и обкръжаващия го свят, както и за анализ на функциите на организма му.

 

Въз основа на тази теория, в съчетание с нумерологията Юлией Илмари създава уникална нумерологична система, съчетаваща два компонента: нумерология според слънчевия григориански календар и древната китайска теория за петте елемента (елементи) - теорията на У-син. Нумерологията определя правилата за изграждане на условна карта на качествата на човек въз основа на датата на неговото раждане. В зависимост от проблема, който се решава, тази карта се нарича карта на Психологическия портрет на човек, Картата на здравето или просто У-син карта.

 

Нумерологията на петте елемента (нумерологията в теорията на У-син) е система от знания и практики за оценка и коригиране на психическото и физическото състояние на човек, както и за неговото хармонично материално и духовно развитие.

 

Какво може да се види в нумерологичната карта на У-син по дата на раждане?

 

Правилно изградена У-син карта показва:

 • лични качества, таланти и способности, дадени на човек от раждането;
 • възможни начини за развитие и реализация на човек както в положителна, така и в отрицателна посока;
 • здравословния потенциал;
 • възможни причини за неговите заболявания (вродени, придобити, наследствени, психосоматични);
 • и много повече ...

 

Каква роля играе теорията на петте елемента в нумерологията?

 

Нумерологичната карта показва качествата на човека към момента на неговото раждане. С течение на времето човек се развива и реалната ситуация зависи от голям брой допълнителни фактори като:

 • житейският опит на човека;
 • неговото възпитание;
 • хората и събитията около него и т.н.

Затова за пълно разбиране на психологическия портрет и физическото здраве на конкретен човек, според неговата карта е изключително важно да се разбере теорията на У-син. У-син теорията включва определени закони, последователности и връзки за разбиране на основните механизми на човешкия живот. Използвайки тази теория може да се оцени психологическия портрет и здравето на човека, както и да се видят конкретните начини за реализация и решаване на различни житейски проблеми.

 

Прилагането на знанията за У-син теорията при четене на нумерологична карта помага:

 • да се проследят причините за различни заболявания и да се намерят начини да се отървете от тях;
 • да намерите начини за решаване на лични проблеми и успешна реализация;
 • да премахванете препятствията и да намерите ресурси и енергия за реализиране на житейските ви цели;
 • да се решат проблемите на комуникацията с другите в личната и бизнес сферата;
 • да се разкрият и развият способностите и талантите;
 • и така нататък ...

 

Теорията на петте елемента е уникална с това, че ясно показва връзката между емоциите и чувствата и физическото състояние (здраве) на човек. Следователно чрез картата У-син е възможно да се определи кои заболявания са причинени от дисхармония в емоциите, чувствата и мислите, а също така става ясно и какви житейски и лични проблеми са причинени от нарушеното здраве.

 

Изработка на карт "У син" според китайската теория на петте елемента – Светлана Тодорова, 0877088765