Хранителни свойства на боровия прашец Част 1

19 септември 2019
Хранителни свойства на боровия прашец Част 1

Боров Прашец_1

 

Прашецът се смята за „единственият комплексен хранителен продукт в света”. Той съдържа всички важни за живота хранителни вещества, уникални по природата си. Плодовете и зеленчуците, които ние използваме за храна, съдържат до 90 - 92% вода, като след дехидратацията им, в тях остава по - малко от 10% изходно тегло. С прашецът всичко е обратно след дехидратацията той запазва 94,7% от изходното си тегло. Именно затова можем да го приемаме като свръхконцентрирана храна, несъпоставима с други храхителни продукти в природата.

Прашецът съдържа различни хранителни вещества и биоактивни компоненти, които оказват голямо влияние на  обмяната на  веществата в организма и превъзходно регулират физиологичната активност на почти всички органи. За изследването на тези функции на прашеца се обединили Лабораторията за изследване на микроелементите, Главната болница НОАК и Институтът по физиология на храненето (Европейски изследователски център за изучаване на микроелементите) в Техническия университет в Мюнхен, които в началото на 90- те години си сътрудничели по програма „Изследване на хранителните и физиологични функции на китайския боров прашец.” Резултатите от тази програма,  публикувани през пролетта на 1994г., потвърдили, че боровият прашец съдържа хранителни вещества, необходими за продължителния живот на организма. Те са повече от 200 и включват различни протеини, аминокиселини, минерални вещества, нуклеинови киселини, ферменти и коферменти, монозахариди и полизахариди. Това показва, че ценността на боровия прашец е в неговата комплексност и оптималното съчетание на хранителни вещества. Още по- ценно е, че всички те са биологически активни.

 

1.  Протеини и нуклеинови киселини

 

 • Протеин

Протеините са основни за живота на организма. Те заемат в него второ място след водата. Всички важни тъкани в организма се нуждаят от участието на протеини. Освен това именно те са основната субстанция за формиране на протоплазмата на различните клетки. Организмът на възрастен човек съдържа около 16,3% протеини, т.е. ако човек тежи 50кг., то тяхното съдържание е 8,15 кг. Те се подлагат на постоянни динамични промени разграждане и синтез. Протеините, съдържащи се в храната и попадащи с нея в организма, се използват предимно за създаване на нови тъкани и за поддържане на динамичното равновесие между разрушаването и регенерацията им в тъканите. При недостатъчна консумация на протеинови храни, организмът по - бързо старее и става податлив на болести. В растенията най- много азот има в прашеца, а азотът е важен за живота, т.к. е базов елемент на аминокиселините и най- важен компонент на протеините. В прашеца протеините съществуват като протеноиди.

Аминокиселините са продукт на разпад и базов компонент на протеините. Целта на приемане на протеини е получаването на различни необходими за организма аминокиселини, които са изключително важни за живота. В природата съществува повече от 20 аминокиселини, 8 от които са незаменими (ЕАС), т.к. не се синтезират в организма и трябва да се приемат отвън. Високото съдържание на аминокиселини е главната отличителна черта на боровия прашец. В него в големи количества се съдържат всички съществуващи в  природата обикновени аминокиселини, което се вижда в Таблица 3-1.

 

Таблица 3-1

 

Съдържание на обикновени аминокиселини в боровия прашец

 

Аминокиселини

Съдържание(мг/100г)

Аминокиселини

Съдържание(мг/100г)

Аспаргинова (ASP)

1 098

Изолейцин (ILE)

539

Треонин (THR)

492

Лейцин (LEU)

846

Серин (SER)

522

Тирозин (TYR)

365

Глутаминова (GLU)

1 579

Фенипапанин (PHE)

572

Глицин (GLY)

698

Лизин (LYS)

802

Аланин (ALA)

564

Хистидин (HIS)

189

Цистеин (CYS)

112

Аргинин (ARG)

998

Валин (VAL)

646

Пролин (PRO)

880

Метионин (MET)

166

Триптофан (TRP))

149

 

Осем от изброените по - горе аминокиселини са незаменими, а тяхното съдържание и съотношение почти съответства на стандартите, установени от Световната здравна организация и Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Хранителната ценност на боровия прашец с незаменимите аминокиселини даже надвишава стандартите, което се вижда от Таблица 3-2.

 

Таблица 3- 2

 

Съдържание на 8- те незаменими аминокиселини в боровия прашец в сравнение със стандартите на ФАО

 

Аминокиселини

Съдържание(мг/100г)

Съотношение

Стандарт на ФАО

Треонин (THR)

492

4,4

4,0

Валин (VAL)

646

5,8

5,0

Метионин (MET)

166

1,5

3,5

Изолейцин (ILE)

539

4,8

4,0

Лейцин (LEU)

846

7,6

7,0

Фенипапанин (PHE)

572

5,1

6,0

Лизин (LYS)

802

7,1

5,5

Триптофан (TRP))

149

1,3

1,0

 

Ценността на боровия прашец не е само в това, че е богат на аминокиселини, но и в това, че те присъстват в прашеца и в свободно състояние, като така по - добре се усвояват от организма. Точно тава са гореспоменатите осем незаменими аминокиселини.

 

1.2.  Нуклеинови киселини

 

Животът е форма на протеиново съществуване, а протеинът е основата на живота. Но след откриването на нуклеиновите киселини следва да се признае, че именно те са най- важните за живота вещества. Има две причини за игнориране на хранителните им стойности в миналото: първо, били са открити със сто години по - късно от белтъчините (протеините) и, второ, съществуващото в традиционната нутриология мнение, че, независимо от важността на нуклеиновите киселини за организма, те все пак могат да се синтезират вътре в него и затова няма необходимост да се приемат отвън, с храната.

Има два вида нуклеинова киселина: рибонуклеинова киселина (РНК) и дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК). Един  американски учен беше сравнил протеина с движещ се автомобил, чийто шофьор е нуклеиновата киселина, което отразява тяхната връзка и взаимодействие. Протеините, необходими за физиологичната активност на организма, се синтезират под ръководството на ДНК, а РНК изпълнява тази задача. Това може да се разглежда по следния начин: ДНК е дизайнерът в производството на протеини, а РНК изпълнява неговите идеи в производството. Изследванията, провеждани за 50  години доказали, че нуклеиновите киселини носят цялата генетична информация за живота и, намирайки се в хромозомите на клетките,определят наследствеността, ръководят синтеза на протеините, контролират делението и ръста на клетките. Може да се каже, че от раждането до смъртта, животът се управлява и контролира от нуклеиновите киселини. Затова може да се каже, че те са „същността на живота”.

Нуклеиновите киселини в организма се синтезират по два начина - първичен синтез в черния дроб и коректиращ – в мозъка и костния мозък. Констатирано е, че след 20-та година в човешкия организъм постепенно намалява способността за първичен синтез на нуклеиновите киселини. Стареенето на организма, включващо стареене на кожата, загуба на коса и нейното побеляване, отслабване на физическата сила, забавяне на мисловните процеси и загуба на зрението, е резултат от спиране обновяването на клетките поради недостатъчния синтез или постъпване в организма на нуклеинови киселини. За се забави стареенето е необходимо този процес да бъде удължен.

Важният компонент на боровия прашец, нуклеиновата киселина, вече е привлякла към себе си голямо внимание в света. Д-р Франк от САЩ е убеден, че консумирането на храни, богати на нуклеинови киселини, регенерират клетките и предотвратяват стареенето и различни хронични  заболявания.  В  своята  книга  „No-  aging  Diet”  (Диета  без  стареене),  той  пише:

„Нацията на столетниците потвърждава хранителната стойност на нуклеиновите киселини”. Някои от изследователите й считат, че употребяването на храна с боров прашец е абсолютно необходимо за здравето и дълголетието от гледната точна на нутриологията. Освен това, той доставя на организма голямо количество ензими, необходими за разлагането на нуклеиновите киселини, за да се произвеждат различни полезни за организма вещества и по този начин да се предотвратява стареенето на клетките и да се ремонтират повредените клетки в процеса на обмяната на веществата. Може да се направи извод, че високото съдържание на нуклеинови киселини в боровия прашец е основен източник на здравето и дълголетието на хората. В 100гр. боров прашец   се съдържа 48, 65мг. нуклеинови киселини, което го прави важен природен продукт, способен да осигури на организма достатъчното им количество.

 

2.  Витамини

 

Витамините са абсолютно необходими за обмяната на веществата в организма.  Те естествено присъстват в хранителните продукти. Макар в малки количества, изпълняват различни физиологични функции. В нутриологията витамините се делят на водоразтворими и мастнорзтворими.

 

2.1.  Мастноразтворими витамини

 

Общите характеристики на мастноразтворимите витамини са:

 • Химичният състав: състоят от въглерод, водород и кислород;
 • Разтварят се в мазнини и техните разтвори, но не и във вода;
 • Съжителстват с липидите в хранителните продукти;
 • При усвояване в червата те се залавят от лимфната система заедно с мазнините в малки количества се освобождават през жлъчката;
 • След всмукването, основната им част се запазва в мастната тъкан;
 • Симптомите на дефицит на витамини се проявява незабавно;
 • Текущото състояние е невъзможно да се установи след анализ на урината;
 • Приемането на някои витамини в големи дози може да има токсично действие.

 

2.1.1. Витамин А

 

Витамин А е известен с няколко названия: „първият витамин”, ретинол и витаминът против ксерофталмия. Към настоящия момент с помощта на множество изследвания е потвърдено, че витамин А е важен не само за зрението, но и също така е абсолютно необходим за растежа, диференцирането на клетките, пролиферацията, възпроизвеждането на клетки, хемопоезата и имунитета. Основните функции на витамин А са: поддържане на нормално зрение, предотвратяване на никталопия и ксерофталмия, стимулиране растежа и укрепването на костите, осигуряване здравето на кожата, косата, зъбите и венците. Наскоро беше доказано, че витамин А и съответстващите му ретиноли рехабилитират предракови изменения, предотвратяват и забавят развитието на нови образувания, такива като рак на стомаха, шийката на матката, дихателната система, на кожата и гърдата. Епидемиологическите изследвания показали, че приемането на витамин А осигурява обратна зависимост по отношение на новите образувания. Пушенето в продължение на дълъг период, съчетано с намалено количество на витамин А, увеличава вероятността от появяване на  рак на белия  дроб, т.к. недостигът на витамин А способства поразяването на епитела на трахеята от образуващия се при пушене бензапирен четирикратно.

Бета каротинът е предшественикът на витамин А и в организма се преобразува в него след усвояването му от тялото, затова и се нарича провитамин А. Той способства предотвратяването на рак. Бета каротинът е способен да прихваща йоните на пероксидите и по този начин намалява перокисляването на клетъчните мембрани и предотвратява радиационната канцерогенеза. Експериментално е доказано, че той оказва инхибиращо въздействие при рак на пикочния мехур, белия дроб и кожата.  Също така бета каротинът подпомага снижаване съдържанието на холестерин и, съответно, намалява риска от сърдечни заболявания.

 

 

2.1.2. Витамин D3

 

Витамин D3, другото название на който е калциферол, е особено важен за формирането на костите. Неговият дефицит при децата води до рахит, а при възрастните - до остеомалация (размекване на костите). Основните функции на този витамин е да подпомага изграждането на здрави кости и зъби, подобряване усвояването на калция и фосфора в червата, предотвратяване на конюктивити. Обикновено витамин D3 трудно се приема с храна, особено при бебета и деца, а неговият дефицит се компенсира само при приемане на слънчеви бани. Точно този витамин се съдържа в боровия прашец.

 

2.1.3. Витамин Е

 

Витамин Е също така се нарича токоферол. Той подпомага различни физиологични функции: поддържане репродуктивните способности, предотвратяване атрофията на мускулите, а в клиническата практика се използва за лечение при опасност от спонтанен аборт и обичайно спонтанен аборт. Също така оказва антиоксидантно действие, което обяснява неговото влияние за забавяне на стареенето и премахване на умората.

 

Мастноразтворимите витамини, съдържащи се в боровия прашец, са показани в Таблица 3-3.

 

Таблица 3- 3 Мастноразтворимите витамини в боровия прашец

 

Название на витамина

Витамин А

Витамин D 3

B- каротин

Витамин Е

Съдържание (мкг/100г.)

43, 2

22, 8

26, 0

3 240

 

2.2. Водоразтворими

Общото на водоразтворимите витамини е:

 • Химически състав: освен въглерод, водород и кислород, също така има азот, сяра и кобалт;
 • Разтварят се във вода, но не се разтварят в мазнини или липиди;
 • Излишните количества, които не са необходими на организма се извеждат с урината;
 • Не се натрупват количества, по- големи от необходимите за функционирането на организма, затова в него има само малки количества;
 • По - голямата част от тях участват в различни ензимни системи. Например, коензимите играят важна роля в процесите на промеждутъчния метаболизъм (дишане, карбоксилиране и въглеродна обмяна);
 • Симптомите на дефицит се развиват много бързо;
 • Хранителният статус се определя с чрез анализ на кръвта или урината.

 

2.2.1. Витамин В1

 

Витамин В1 също така е известен като тиамин. Неговият дефицит води до клинична амнезия, раздразнителност,скованост, атрофия на мускулите, сърдечна недостатъчност, алиментарен полиневрит и др. Основната му функция е да стимулира храносмилането, да подобрява мислителните процеси, да поддържа нормалното състояние на нервните тъканите, мускулите и сърцето. Също така помага за справяне с морска болест и прилошаване при пътуване.  През 1930г. известния  американски  специалист  по  витамин  В1    Сибрил  е писал:„Обикновено при повече от 50% от психотичните стационарни пациенти се констатира ниско ниво на витамин В 1”. Той също отбелязвал, че това ниско ниво влияе на нивото на хранене на мозъчните тъкани. Затова витамин В1 и наричат „психогенния витамин”. Жените по време на бременност, лактация или приемане на контрацептиви, също се нуждаят от допълнително количество витамин В1.

 

2.2.2. Витамин В2

 

Витамин В2 е известен като рибофлавин и е много важен за оксидацията на живите клетки. Недостигът му води до възпаления и дисфункция на устната кухина, кожата и половите органи. На хора, намиращи се в чести стресови ситуации, също се препоръчва допълнителен прием на витамин В2. Основната му функция е да стимулира развитието и регенерацията на клетките, да подобрява състоянието на зрението, да премахва умората от очите, да стимулира метаболизма на въглехидратите, мазнините и протеините.

 

2.2.3. Никотинова киселина. (Витамин РР).

 

Никотиновата киселина в организма се преобразува в никотинамид, който е компонент на комплексите Со I и Со II, осигуряващи клетъчното дишане. Недостигът й води до пелагра, дерматит, глосит, липса на апетит, диспепсия, гадене, повръщане, диария, главоболие, виене на свят, хипомнезии и даже до душевни разстройства и слабоумие. В клиничната практика този витамин се назначава при лечение на ангина, хиперхолестеролемии, артеросклероза и при измръзване.

 

2.2.4. Витамин В6

 

Витамин В6 също е известен като пиридоксин и е абсолютно необходим за много от процесите на обмяната на веществата. Той е тясно свързан с обмяната на въглехидрати, мазнини и протеини и се явява като коензим в приблизително 80 биохимични процеси, един от които е преобразуването на мощния невромедиатор серотонин от амино - триптофана. При намаляване съдържанието на серотонин се появяват мигрени, депресия и снижена концентрация при децата. Витамин В6 е необходим и за процесите на ръста. Бременните жени се нуждаят от допълнителен прием на този витамин, за да износят плода нормално. Неговият дефицит води до анемия, себореен дерматит. Неговата основна функция е синтез на аминокислини, предотвратяване стареенето на тъкани и органи, премахване на нощни мускулни спазми, клонуса на долните крайници, изтръпването на горните крайници, както и неврит на крайниците.

 

2.2.4. Фолиева киселина (B9)

 

Фолиевата киселина за пръв път е била извлечена от черния дроб, но, т.к. едва по - късно е било открито високото й съдържание в зелените части на растенията, и особено в листата, е получила названието „фолиева” (фолио- лист). Тя оказва значително влияние на синтеза на нуклеиновите киселини и протеините. Основната функция на този витамин е да регулира лактацията, да предотвратява и лекува стомашни и хранителни разстройства. Тя също така оказва обезболяващо действие, стимулира апетита при хора с влошено здраве. СОЗ твърди, че „всяка жена в репродуктивна възраст трябва да получава 400 мг. фолиева киселина на ден”, тя защитава костния мозък на ембриона от увреждания. Нейният дефицит при жените води до уязвимост на клетките на шийката на матката към вируси и, съответно, се увеличава рискът от рак. Доказано е, че при жени с ниско ниво на фолиева киселина в кръвта този риск е 5 пъти по- висок, отколкото при жени с нормално ниво. Същото се отнася и за риска от възникване на рак на дебелото черво.

 

2.2.4. Витамин С

 

Витамин С е известен и като аскорбинова киселина. Отличава се с висока физиологична активност като способства производството на колаген, поддържа органичната цялостност, предотвратява появата на скорбут, стимулира образуването  на антитела, повишава съпротивлението на организма на различни заболявания и ускорява заздравяването на раните. Също така подобрява хемопоезата и детоксикацията. Приемането на витамин С намалява нивото на холестерина при болни от хиперхолестеролемия и дава определен ефект за предотвратяване на артеросклерозата. Последните изследвания на витамин С отново потвърдили неговата способност да усилва съпротивлението на организма към различни нови образувания като блокира образуването на нитрозаминови съединения.

 

В дадената по- долу Таблица 3- 4 са показани водоразтворимите витамини в боровия прашец.

 

Таблица 3- 4 Водоразтворимите витамини в боровия прашец

 

Название на витамина

Витамин В 1

Витамин В 2

Витамин РР

Витмин B 6

Фолиева киселина

Витамин С

Съдържание (мкг/100г.)

 

6070

 

486

 

14 230

 

1 300

 

934

 

56200

 

2.3. Общо съдържание на флавон.

При фитохромите биофлавоните в големи количества се съдържат в „цветните” плодове и зеленчуци. Именно прашецът е тази част от растенията, в която се натрупват пигментите. Общите за растенията  пигменти са каротиноидите и флавоните.

Флавоните в прашеца също така представят физиологичните функции на рутина. Рутинът е важен витамин за поддържане здравината на капилярите и се използва при лечение на тяхната обструкция, както и за предотвратяване на мозъчни и чревни кръвоизливи. Той също така засилва систолата на сърцето, стимулира отделянето на урина и подпомага свалянето на кръвното налягане. Този витамин има синергически ефект заедно с витамин С, предотвратявайки окислителното разрушение на вит. С. Заедно с витамин D и повишения прием на флавони, той е способен да премахва симптомите на топлите вълни при жени в периода на менопауза. В 100г. боров прашец се съдържа 29, 26мг. флавон (рутин).

 

2.4.  Холин

 

Холинът е азотосъдържащо органично алкално съединение. Обикновено го отнасят към витамините. Това е ключовият компонент на лецитина, който оказва липотропно  и  предпазващо  от  чернодробна  стеатоза (затлъстяване) въздействие,  както  и хепатопротективно действие. Експериментално е доказано, че холинът е едно от малкото вещества, способни да предотвратяват кръвно  - мозъчната бариера, основната функция  на която е да защитава мозъка от всякакъв род диети и неправилно хранене. Той е способен да прониква през тази бариера и да се внедрява в клетките на мозъка, като по този начин осигурява производството на вещества, подобряващи паметта. Така се предотвратява старческото забравяне и помага за лечението на сенилната деменция. Освен това холинът е способен да модулира апоптозата и да потиска пролиферацията на ракови клетки. Ето какво ценно вещество влиза в състава на боровия прашец. В 100 г. прашец се съдържа 202, 94- 267, 79 мг. холин.

 

3. Минерали

 

Здравето на организма изисква наличието на различни хранителни елементи. Освен протеини, нуклеинови киселини и витамини, са необходими и различни минерални вещества. Елементите, чието съдържание е повече от една десетохилядна от теглото, се наричат макроелементи. Това са калий, калций, натрий, магнезий и фосфор. Елементите, чието съдържание е по-малко от една десетохилядна, се наричат микроелементи-мед, желязо, цинк, манган и селен.

Сред елементите в организма, участващи в обмяната на веществата, някои са абсолютно необходими за поддържане на жизнените функции, затова са получили и названието „жизнено необходими”. До момента са определени 25 такива, от които 10 са макроелементи (водород, калций, азот, кислород, натрий, магнезий,фосфор, сяра, хлор и калий), а 14- микроелементи (флуор, силиций, ванадий, хром, манган, желязо, мед, кобалт, никел, цинк, молибден, бром, олово, йод и др.).

Тези елементи не само са съставни на организма, но и също така участват в синтеза и метаболизма на ензимите, хормоните, протеините, витамините. Тези хранителни вещества не се синтезират в организма и трябва да постъпват отвън, затова минералите не са по- малко важни от витамините. Скорошни научни изследвания сочат, че в днешни дни за здравето са опасни две основни категории заболявания- на сърдечно- съдовата система и раковите. И двете са свързани с микроелементите. Количеството, видовете и съществуващите форми микроелементи в боровия прашец са подходящи за нуждите и усвояването от организма, затова и заслужено ги наричат „прекрасен природен нутриент” (хранително вещество).

 

Основни макроелементи

 

3.1. Калций

Калцият в организма е най- много – 1,5 - 2,5% от нормалното тегло на човека, като повече от 99% от него е в костите и зъбите, а по-малко от 1%- в кръвта, другите органи и тъкани. Той осигурява на човека здрава конструкция. Съвременната медицина е доказала, че съдържанието на калций в организма е обратно пропорционално на появяването на рак, т.к. слабото алкализиране на кръвта е необходимо за здравето. При липса на алкализация, алкалните материали, включително и калцият, се използват за неутрализация на киселинността, а липсата на калций я влошава, което от своя страна създава благоприятни условия за патогенните бактерии, вируси и ракови клетки. Боровият прашец е не само източник на калций, но и на подобряващи усвояването му протеини и витамин D, като по този начин изпълнява задачата да набавя калций на организма. В 100 г. прашец се съдържа 80,6 мг. калций.

 

3.1.2. Магнезий

 

Съдържанието а магнезий в организма е 24- 30г. и той е един от основните компоненти на костите. Било е доказано, че калцият, освен, че е основният компонент на костите, оказва успокояващо действие и стимулира мускулните съкращения. Магнезият в съчетание с калций подсилва успокояващото действие, а също така подпомага усвояването му при храносмилателния процес. При продължителен недостиг на магнезий в организма, може да се появи тревожна възбуда и емоционална нестабилност. Съдържанието му в боровия прашец е достатъчно да възстанови функционалния баланс и съгласуваността в организма, да подобри психичното състояние. В 100г. прашец се съдържа 110,3мг. магнезий.

 

3.1.3. Фосфор

 

Фосфорът се съдържа в организма в големи количества при възрастни е около 1 000г. Той поддържа метаболизма на въглехидратите, мазнините и белтъчините (протеините), а също така киселинно - алкалния баланс в организма. Фосфорът също така е ключов елемент на нуклеиновата киселина, а фосфорните съединения - на костите и мозъка. Фосфолипидите са важни съединения в организма, а техният недостиг увеличава вискозитета на кръвта, което забавя движението и минутното и изхвърляне. Отлагания по стените на кръвоносните съдове още повече ускоряват атеросклерозата и увеличават риска от стенокардия и инфаркт на миокарда. В 100г. боров прашец се съдържа 218, 3 мг. фосфор.

 

3.1.4. Натрий

 

Натрият е един от важните микроелементи в организма. Неговите основни физиологични функции са: участие в осмозата и регулиране обема на вътрешно- и външноклетъчните течности, поддържане реактивността на  нервите и мускулите, участие в регулирането на киселинно- алкалния баланс. Натрият е един от компонентите на панкреатичния и жлъчния сок, на потта и сълзите. При повишено изпотяване, силна диария, повръщане и адренокортикална недостатъчност се появява дефицит на натрий, последствията и симптомите на който са анорексия, хиперхидратация (дехидратация), намаляване на теглото, мускулни спазми, гадене и др. В 100г. боров прашец се съдържа 10, 5 мг. натрий.

 

3.1.5. Калий

 

Изследванията показват, че калият сътрудничи с натрий при поддържане на водно- електролитния баланс, както и на нормалния сърдечен ритъм (калият действа вътре в клетките, а натрият - отвън). Калият помага при транспортирането на кислород в мозъка и способства ясната мисъл; бори се с токсичните вещества в сърцето и по този начин предотвратява пристъпи; понижава кръвното налягане; подпомага изхвърлянето на токсини от организма и лечението на алергии. По данни от изследвания в днешни дни при повечето хора в света се отчита недостиг на калий. Това води до дисбаланс между натрий и калий, затова и по - добрият нутриент е този, в чийто състав има повече калий. Точно с това се отличава боровият прашец. В 100г. боров прашец се съдържа 128,5 мг. калий.

 

 

3.1.6. Силиций (Кремний)

 

Силицият играе важна роля при образуването на кости, хрущяли, съединителна тъкан и коса. Особено много се съдържа в съединителната тъкан на аортата, трахеята, сухожилията, костите и кожата. Ръстът и репарацията на тъканите изискват наличието на матрица, към която да се прикрепят минералните вещества за възстановяването им. Силицият в големи количества участва в метаболизма на тези матрици и се явява тяхна неделима част. При използване с други минерални вещества, той увеличава здравината на костите и подпомага укрепването им, както и стимулира образуването на осеин. Като вид съединителна тъкан с висока разтегливост, той съединява всички тъкани помежду си и повишава еластичността на костите. В 100 г. боров прашец се съдържат 201 мг. силиций.

 

3.2.  Основни микроелементи

 

Желяз

В сравнение с другите елементи, желязото в организма не е в големи количества. Например, в организма на възрастен човек то е от 4 до 5 хил. милиграма и участва в синтеза на хемоглобин, миоглобин, цитохроми, цитохром оксидаза и пероксидаза. Дефицитът на желязо или нарушаване на усвояването му предизвикват нарушения на обмяната на веществата по отношение на транспортиране и съхраняване на кислорода, транспортиране и освобождаване на въглеродния двуокис и нарушаване на имунната функция.

В голяма част от хранителните продукти се съдържа желязо, но защо тогава много хора страдат от желязодефицитна анемия? Фундаменталната причина за това е ниското ниво на усвояване на желязо от храната. Съвременните медицински изследвания показват, че то се подобрява от витамин С, цистин и фруктоза. Боровият прашец съдържа всички тези вещества и така се попълва недостатъкът на желязо в храната и, което е по важно, стимулира усвояването му от обикновената храна. В 100г. боров прашец се съдържат 24, 2 мг. желязо.

 

3.2.2. Мед

 

В организма на човека се съдържат 100- 200 мг. мед. Тя е широко разпространена във всичките му тъкани и органи, където взема участие в процесите на хемопоеза като добър помощник на желязото, влияе на усвояването, транспортирането и утилизацията на желязо. Медта също така е уникален катализатор в биологичната система, участвайки в синтезата на аскорбиноксидаза, тирозиназа, уриказа и галактаза, явявайки се активен компонент на повече от 30 ензима, включително  супероксид дисмутазата и моноаминоскидазата. Освен това медта е способна да засилва функцията на левкоцитите при унищожаване на бактерии и да подобрява ендокринната функция. Дългосрочният дефицит на мед в организма блокира различните видове биологична активност и води до патологични промени. Едно от очевидните последствия на този дефицит е повишаване в кръвния серум нивата на холестерин, триглицериди и на пикочната киселина, което индуцира коронарна атеросклероза, а впоследствие- и ишемическа болест  на сърцето. Други заболявания  са анемия, витилиго и дефицит на мед при деца. За разлика от желязото, в организма съществува механизъм за съхраняване на мед, затова и е необходимо да се приема с храната ежедневно -  така се балансира извеждането й с жлъчния сок. Съдържанието на мед в млякото е много ниско - само 0,02 мг. на 100г., затова при деца, които хранят с мляко, е разпространен дефицита на мед. За да се компенсира, експертите предлагат в млякото да се добавя боров прашец. В 100 гр. от него се съдържа 0, 413мг. мед.

 

3.2.3. Цинк

 

Цинкът оказва важно влияние на развитието, поддръжката и моделирането на имунната система. Смята се, че случаи на дефицит на цинк по - често се срещат в страните, в които основната храна са зърнени култури, отколкото в страните, в които основната храна са животински продукти. Недостигът на цинк нарушава синтеза на протеини, активността на цинкосъдържащите ензими и сперматозоиди, хипофизарната секреция на гонадотропин и функцията на Т-клетките; намалява нивото на имуноглобулина. Това води до задръжка в развитието, умствена изостаналост, ентерогенен акродерматит при деца, нанизъм, както и до сексуална хипофункция. Освен това, заболявания на черния дроб и сърдечно - съдовата система, появяването на нови образувания, също свързват с метаболизма на цинк. Във връзка с важната му функция, той е получил названието „цвете на живота”. В 100 г. боров прашец се съдържа 3,26 мг. цинк.

 

3.2.4. Селен

 

В човешкия организъм се съдържа много малко количество селен, разпределено най- вече в черния дроб, далака, бъбреците, а също и в кръвта. В най-новите изследвания, предизвикали голям интерес в медицинските среди, селенът е показал забележителен ефект при предотвратяване на рак, на сърдечно-съдови заболявания, на безплодие и на преждевременно състаряване и е бил наречен "прекрасен елемент за защита на живота".

Благодарение на особеното му разрушаващо въздействие върху някои канцерогени, включително афлатоксин В1, селенът благоприятства за съпротивлението на организма спрямо сърдечните заболявания, рака и остаряването, за инхибирането на главните канцерогенни фактори - свободните радикали, за съпротивлението на канцерогенните токсини като олово, кадмий, живак, осъществявайки детоксикация на някои от най - токсичните елементи. Учените смятат, че чрез стимулиране на фагоцитозната функция селенът нарушава енергийния метаболизъм и синтеза на протеини в раковите клетки, потискайки рака, а също така въздейства на метаболизма на химическите канцерогени така, че те да изгубят своята канцерогенна активност. Затова селенът е наречен "кралят против рака" сред останалите микроелементи.

Недостигът на селен ускорява мускулната атрофия и деформацията на мускулите, удебеляването на ставите в крайниците, окапването на косата и синдрома на преждевременното остаряване. В 100 г боров прашец се съдържат 0,003 мг селен.

 

Хранителни свойства на боровия прашец Част 2

28 декември 2019 Витамин Б6

Витамин В6 също известен като пиридоксин е абсолютно необходим за много от процесите на обмяната на веществата. Той е тясно свързан с обмяната на въглехидрати, мазнини и протеини и се явява като коензим в приблизително 80 биохимични процеси, един от които е преобразуването на мощния невромедиатор серотонин от амино - триптофана. При намаляване съдържанието на серотонин се появяват мигрени, депресия и снижена концентрация при децата. Концентрацията на витамин Б6 в мозъка е приблизително 100 пъти по-висока, отколкото тази в кръвта. Витамин Б6 участва в синтеза на 3 от най-основните невротрансмитери в мозъка: серотонин, допамин и гама-амино маслена киселина (GABA).

прочети още

30 март 2022 Нов метод за плащане в нашия онлайн магазин – NewPay – Вземи сега, плати по-късно

Вече всички наши клиенти могат да се възползват от най-новия метод за плащане в магазина ни – NewPay – Вземи сега, плати по-късно!

прочети още

17 ноември 2021 Какви са здравословните ползи от приема на червена боровинка?

Червената боровинка е дребно, но изключително полезно растение, познато още от дълбока древност с многобройните си лечебни качества. Вирее по каменливи поляни и можем да я срещнем в районите на Стара планина, Родопите, Рила, Витоша, Пирин и Средна гора. Освен това, поради големия си брой ползи за здравето, плодчетата на червената боровинка се отглеждат често и в домашни условия.

прочети още

1 ноември 2021 Гел капсули с чесново масло Guozhen - добавка за здраве и дълголетие

Здравословното и балансирано хранене е ключът към поддържането на оптимално физическо и психическо здраве. Природата ни е дарила с множество натурални продукти, които доказано се грижат за правилното функциониране на нашето тяло. В този ред на мисли, едно от най-мощните природни средства безспорно е чесънът.

прочети още

24 септември 2021 Олигопептиди за красива кожа, здраве и дълголетие

Днес, здравословното хранене и начин на живот заемат все по-важно място в нашето ежедневие. Това е особено добра новина, предвид високия ръст на хронични болести, като инфаркт, диабет и затлъстяване. Хората се информират по-добре, пазаруват по-разумно и вземат по-рационални решения, свързани с храненето. За повечето вече не е тайна, че трябва да наблегнат на храни, богати на фибри, полезни мазнини и антиоксиданти и да избягват тези, с високо съдържание на добавена захар, сол и наситени мазнини.

прочети още

14 септември 2021 Какъв е най-честият дефицит на витамини при диабет тип 2?

Витамините са вид микронутриенти, които не могат да бъдат синтезирани в човешкото тяло. Техните роли в организма обхващат широк спектър на действие, като всеки витамин носи своите специфични здравословни ползи. Недостигът им, от своя страна пък, е свързан с нежелани патологични състояния. Ето защо е особено важно да си набавяме оптималните количества и да не допускаме дефицит на витамини, особено при наличието на хронична болест.

прочети още

19 юли 2021 Каква е връзката между работата на черния дроб и холестерола?

Високият холестерол може да доведе до отлагането на мастни образувания по стените на кръвоносните съдове, известни като плаки. Впоследствие, тези отлагания нарастват, което е предпоставка за затруднен кръвоток през артериите, както и запушвания на кръвоносните съдове - състояние известно като атеросклероза. Крайният резултат от този патологичен процес е развитието на сърдечно-съдови заболявания, като високо кръвно налягане, инфаркт и инсулт.

прочети още

7 юни 2021 Всичко за витамин К2

Витамин К2 изпълнява ролята на активатор на някои протеини, които допринасят за нормалното съсирване на кръвта, оптималния метаболизъм на калция и здравето на сърдечния мускул. Една от най-важните функции на витамин К2 е регулацията на калция и неговото отлагане в костната система. С други думи, витамин К2 насърчава калцификацията на костите, като същевременно предотвратява калцификацията на кръвоносните съдове и бъбреците.

прочети още

26 май 2021 Всичко, което трябва да знаете за витамин Д

Витамин D принадлежи към семейството на мастноразтворимите витамини (наред с витамините А, Е и К). Витамините от тази група се разтварят в мазнини и могат да бъдат съхранявани в човешкото тялото за дълъг период от време (обикновено в черния дроб). Макар често наричан витамин, всъщност този микроелемент представлява вид стероиден хормон. Произвежда се от холестерола, когато тялото ви е изложено на пряка слънчева светлина. Ето защо, витамин D е познат още и като “слънчевият витамин”.

прочети още

7 май 2021 Какво представлява маслото от Камелия, откъде произхожда и ползите от него

Маслото от Камелия е подходящо както за външна, така и за вътрешна употреба. То съдържа в себе си около 90% ненаситени мазнини, до 83% олеинова киселина, витамините А, В, D и Е, минералите калций и калий, както и биоактивните органични съединения тритерпени, сапонини и сквален. Всички тези съставки благоприятстват здравето на косата, кожата и ноктите. То е едно от най-древните и ценни масла за красота в Япония. Твърди се, че е тайната за красота на японските гейши.

прочети още

10 март 2021 Важен ли е наистина витамин Б12?

Витамин В12 играе изключително важна роля за стимулирането на метаболизма, производството на енергия и нормалното функциониране на нервната система. Нормалните му нива в тялото ни спомагат за намаляване на чувството на отпадналост и умора.

прочети още

10 юни 2020 Паник атаки - как се лекуват и има ли алтернативи?

Паник атаките се характеризират с чувство на напрежение, повтарящи се натрапчиви и притеснителни мисли, които могат да бъдат съпътствани с физически промени като повишено кръвно налягане, изпотяване, треперене, замаяност или учестен пулс.

прочети още

0 0000 Какво е депресия и ползите от прием на боров прашец и натурални продукти при депресия

Депресията е често срещано и сериозно медицинско заболяване, което се отразява отрицателно върху начина, по който се чувствате, начина, по който мислите и по който действате. За щастие може да бъде повлияна. Депресията предизвиква чувство на тъга и/или загуба на интерес към дейностите, които преди сте харесвали. Може да доведе до различни емоционални и физически проблеми и може да намали способността на човека да функционира нормално на работа и у дома.

прочети още

4 май 2020 Candida - превенция и подпомагане на организма в борбата с гъбичките.

Кандидозата е вид гъбична инфекция, която се причинява от  дрожди от вида Candida, естествено обитаващи в малки количества нашите тела. При свръх размножаване може да предизвикат непреодолимо желание за ядене на сладки неща, проблеми с краткосрочната памет, трудности с концентрацията, невъзможност да се фокусираме за дълго върху дадена задача, подуване на корема,  храносмилателни проблеми, депресия, тревожност, или хронични заболявания.

прочети още

10 ноември 2019 Остеопороза – митове и факти

Проучване показва, че хората с натрупване (отлагания) на калций в коронарната си артерия имат много по-висок риск от бъдещ сърдечен удар или инсулт, въпреки други високо рискови фактори като диабет, високо кръвно налягане или високи нива на лошия холестерол.

прочети още

25 октомври 2019 Боров прашец с олигозахариди за силна имунна система

Около 80% от имунната система се намира в стомашно-чревния тракт. В дебелото черво има голяма популация от микроорганизми, която среща постъпващите от храната вещества и патогени.

прочети още

30 октомври 2019 Витамин Б3

Роли на Ниацин (B3) Витамин В3 позволява на тялото да оползотворява протеини, мазнини и въглехидрати. Той играе роля както за образуването на червените кръвни телца, така и в кръвообращението - именно благодарение на него, наред с други неща, кислородът се транспортира до клетките. Храносмилателната и нервната система разчитат на витамин В3, а също така, този витамин позволява синтеза на полови хормони. Ниацинът подпомага производство на невротрансмитери, намаляване на холестерола и растежа.

прочети още

5 януари 2020 Витамин Б9

Витамин В9 има няколко роли и няколко имена. Когато имаме предвид естествената му форма, говорим за фолат. Дефицитът на витамин В9 може да доведе до сериозни малформации на плода и преждевременно раждане. В допълнение -  ролята му в нервната система му позволява да намали риска от деменция или Алцхаймер. Витамин В9 помага на мозъка и нервния метаболизъм.

прочети още

23 октомври 2019 Боров прашец за бодибилдъри и фитнес маниаци

Андрогенните съединения в Боровия прашец, като тестостерон и ДХЕА са био идентични, което означава, че те са в същата форма, която произвежда собственото ни тяло. За разлика от TRT (заместваща терапия с тестостерон), наличието на тези хормони в боровият прашец не спира собственото хормонално производство на тялото, което често е страничен ефект на TRT. Полезен е за употреба от спортисти, активно занимаващи се с боди билдинг и фитнес.

прочети още

26 септември 2019 Свойства на бамбука

Наред с хризантемата, сливата и орхидеята бамбукът е определен от древните китайски мъдреци за едно от четирите благородни растения. Борът, бамбукът и сливата били наречени „тримата приятели за зимата”, понеже само те най-добре устоявали на студените пориви на зимния вятър. Бамбукът бил ценен най-вече заради качествата му, свързани с със здравето, дълголетието, издръжливостта, гъвкавостта, растежа напред, нагоре и стъпаловидно, простотата, честността и духовното възвисяване.

прочети още

20 септември 2019 Хранителни свойства на боровия прашец Част 2

"Жалко, че хората знаят малко за новите рецепти за дълголетие. Добре счукайте и намачкайте боровия прашец и ежедневно го употребявайте с храната, така винаги ще бъдете здрави"! Ванг Шисьонг (Wang Shixiong) Династия Цин (1644-1911г.н.е.)

прочети още

0 0000 Чували ли сте за "натто" (ферментирала соя), която е една от традиционните храни в Япония?

Думата "natto" произлиза от израза "запазен, консервиран " и означава традиционна японска храна, която се произвежда чрез ферментация на соя, като се използва бактерия, наречена "Bacillus subtilis". Сравнително ниското съдържание на калории, съчетано с химичния състав, богат на голям брой биологично активни вещества, прави натто изключително полезен хранителен продукт и богат източник на витамин К2.

прочети още

0 0000 Основни причини за увеличаване на теглото и затлъстяване

Затлъстяването е един от най-големите здравни проблеми в света. То е свързано с няколко съпътстващи състояния, известни като метаболитен синдром. Те включват високо кръвно налягане, висока кръвна захар и лош липиден профил на кръвта.

прочети още

1 август 2019 Макс Герсон и неговият метод за борба с рака

Терапията Герсон се основава на убеждението, че болестта е причинена от натрупването на токсини или от дефицит в организма.

прочети още

11 ноември 2020 Полезни приложения на етеричните масла

Етеричните масла са естествени ароматни съединения, които могат да бъдат намерени в семената, кората, стъблата, корените, цветовете и други части на растенията. Етеричните масла са били използвани през вековете в много култури поради подпомагащите здравето качества.

прочети още

11 ноември 2020 ДОКТОР НА СЕБЕ СИ

Програмата "ДОКТОР НА СЕБЕ СИ" – създадена от компания “Нова ера" съвместно с професор Чжао Лин - известен диетолог, ръководител на Микрохимическата Лаборатория на Централната Военно-Медицинска Болница на НОАК в Пекин и екип лекари.

прочети още